Contributieverordening 2006/2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2015

Contributieverordening 2006/2007

De ledenvergadering van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants en op de Algemene Contributieverordening 2007,

Stelt met betrekking tot de contributie wegens het lidmaatschap van de Orde voor het boekjaar 1 september 2006 tot en met 31 augustus 2007 de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 bedraagt:

groep H (hoog)

€ 1.452

groep M (midden)

€ 726

groep L (laag)

€ 363

groep G (niet bij het arbeidsproces betrokken)

€ 68

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 wordt vastgesteld op: vier.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2006.

  • 2 Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Contributieverordening 2006/2007”.

Terug naar begin van de pagina