Besluit vaststelling beeldenaar munten van vijf en tien euro ter gelegenheid van 400 jaar Nederland-Manhattan/New York

Geldend van 17-04-2009 t/m heden

Besluit van 31 maart 2009 houdende de vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2009 worden uitgegeven ter gelegenheid van 400 jaar Nederland-Manhattan/New York

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 00 maart 2009, nr. FM/2009/596 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Algemeen en Internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2009 worden uitgegeven ter gelegenheid van 400 jaar Nederland-Manhattan/New York is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: rechtsboven Onze beeltenis met het omschrift ‘BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN’, afgebeeld als een munt in de munt, tegen de achtergrond van de plattegrond van het huidige Manhattan met linksboven onder elkaar het teken van de Muntmeester

   Bijlage 244265.png

   en het teken van de Munt

   Bijlage 244266.png

   linksboven beginnend tegen de klok in de tekst ‘400 JAAR-NEDERLAND-MANHATTAN-NEW YORK’;

   Bijlage 244267.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: rechtsboven, afgebeeld als een munt in de munt, het getal 5 met daaromheen ‘20’ en ‘09’ en er onder de waardeaanduiding ‘VIJF EURO’ respectievelijk ‘TIEN EURO’, tegen de achtergrond van de plattegrond van Manhattan in 1609; linksboven beginnend tegen de klok de tekst ‘IT IS ON THAT SIDE OF THE RIVER THAT IS CALLED MANNA-HATA’, daarboven de tekst ‘DE HALVE MAEN, 2 OKTOBER 1609’ en rechts daarvan onder elkaar het teken van de VOC-kamer Amsterdam, de drie kruizen van de stad Amsterdam, horizontaal afgebeeld, en de Nederlandse leeuw van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën;

  Bijlage 244268.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift ‘GOD * ZIJ * MET * ONS’.

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2009

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina