Besluit vaststelling selectielijst handelingen Bureau Financieel Toezicht deelbeleidsterreinen Notariaat vanaf 1999

[Regeling vervallen per 23-12-2012.]
Geldend van 10-04-2009 t/m 22-12-2012

Besluit vaststelling selectielijst handelingen Bureau Financieel Toezicht deelbeleidsterreinen Notariaat vanaf 1999

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 februari 2009, nr. bca-2009.05178/2);

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 23 maart 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

Selectielijst

[Vervallen per 23-12-2012]

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina