Wijzigingsregeling Deelregeling Projectsubsidies voor podiumkunstinstellingen van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009–2010

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 05-04-2009 t/m 31-12-2011

Regeling tot wijziging van de Deelregeling Projectsubsidies voor podiumkunstinstellingen van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009–2010

De Raad van bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten,Met instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 10 lid 4 van de wet op specifiek cultuurbeleid, met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2012]

[Red: Wijzigt de Deelregeling projectsubsidies voor podiumkunstinstellingen van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 2009–2010.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling heeft geen nadelige gevolgen voor aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, en voor subsidies die voor die datum zijn verstrekt.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

De

Raad van bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten

Terug naar begin van de pagina