Tijdelijke beleidsregel herzieningsprocedure vaststelling aangegeven verzamelinkomen rechtzoekende

Geldend van 01-04-2009 t/m heden

Tijdelijke beleidsregel van de raden voor rechtsbijstand houdende herzieningsprocedure vaststelling aangegeven verzamelinkomen minder draagkrachtige rechtzoekenden in verband met voor de aanspraak relevante wijzigingen (Tijdelijke beleidsregel herzieningsprocedure vaststelling aangegeven verzamelinkomen rechtzoekende)

De raden voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch, Arnhem, ’s-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden,

Besluiten:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

Deze beleidsregel is van toepassing op aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand vanaf 1 januari 2009 waarbij het verzamelinkomen van de rechtzoekende in het jaar van de aanvraag nog niet definitief is vastgesteld door de inspecteur.

Artikel 3

  • 2 Bij de indiening van dit verzoek dient te worden overlegd de definitieve aanslag van de inspecteur.

Utrecht, 13 januari 2009

De Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam.
De Raad voor Rechtsbijstand Arnhem.
De Raad voor Rechtsbijstand Leeuwarden.
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Gravenhage.
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch.
Terug naar begin van de pagina