Besluit beperking openbaarheid archieven van het Gezantschap, later de Ambassade [...] (1943–1970) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geldend van 02-04-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 maart 2009, nr. DDI/ST/reg. 008/2009, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van het Gezantschap, later de Ambassade in Italië te Rome (1955–1974), het Consulaat, later het Consulaat-Generaal in Italië te Genua (1945–1958), het Consulaat-Generaal in Italië te Milaan (1955–1974) en het Consulaat in Italië te Napels (1943–1970) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van het Gezantschap, later de Ambassade in Italië te Rome (1955–1974), het Consulaat, later het Consulaat-Generaal in Italië te Genua (1945–1958), het Consulaat-Generaal in Italië te Milaan (1955–1974) en het Consulaat in Italië te Napels (1943–1970) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari

135

2040

1422

2037

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van het Gezantschap, later de Ambassade in Italië te Rome (1955–1974), het Consulaat, later het Consulaat-Generaal in Italië te Genua (1945–1958), het Consulaat-Generaal in Italië te Milaan (1955–1974) en het Consulaat in Italië te Napels (1943–1970) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari

110

2040

111

2045

112

2050

113

2037

148

2032

149

2032

150

2034

151

2039

152

2035

153

2032

154

2040

155

2032

156

2034

157

2037

352

2046

613

2031

614

2034

1249

2023

1250

2023

1251

2023

1253

2025

1254

2033

1255

2034

1427

2020

1428

2021

1429

2021

1430

2021

1431

2023

1432

2022

1433

2022

1436

2025

1450

2019

1479

2020

1480

2021

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van het Gezantschap, later de Ambassade in Italië te Rome (1955–1974), het Consulaat, later het Consulaat-Generaal in Italië te Genua (1945–1958), het Consulaat-Generaal in Italië te Milaan (1955–1974) en het Consulaat in Italië te Napels (1943–1970) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Bijlage 244255.png
Terug naar begin van de pagina