Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland 2009

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-04-2009 t/m 30-06-2013

Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland 2009

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 september 2007 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2006, alsmede het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen per 30 september 2008 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2007;

Gelet op artikel 6, derde tot en met achtste lid, van de Regeling Naturalisatietoets Nederland;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

Het percentage, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de Regeling Naturalisatietoets Nederland wordt voor de bepaling van de hoogte van de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek voor het jaar 2008 vastgesteld op 2,2 en voor het jaar 2009 vastgesteld op 3,9.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze beschikking treedt in werking op 1 april 2009. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland 2009.

Den Haag, 10 maart 2009

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina