Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-03-2009 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 11 februari 2009, houdende de wijze waarop het register wordt gehouden en de wijze waarop de aanmelding met betrekking tot monitoring kritische stoffen bij kalveren dient te worden gedaan (Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 4, tweede lid, en artikel 7 van de Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1

In het register monitoring kritische stoffen bij kalveren worden de gegevens verwerkt, welke op het in artikel 3 bedoelde aanmeldingsformulier dienen te worden ingevuld, alsmede de analyseresultaten in het kader van monitoring kritische stoffen bij kalveren.

  • 2

Het register is raadpleegbaar voor belanghebbenden.

  • 3

Het register wordt beheerd door het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1

De aanmelding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, en artikel 6, eerste lid, van de verordening geschiedt door middel van indiening van het registratieformulier monitoring kritische stoffen bij kalveren, dat volledig naar waarheid is ingevuld. Het registratieformulier is als bijlage opgenomen bij dit besluit.

  • 2

De aanmelding als bedoeld in artikel 5, tweede lid, en artikel 6, tweede lid, van de verordening geschiedt op een door het productschap voorgeschreven wijze.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009.

  • 2

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.

Zoetermeer, 11 februari 2009

A.L. ten Have-Mellema

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina