Openstellingsbesluit spieringvisserij 2009

Geldend van 19-03-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 maart 2009, nr. TRCJZ/2009/731, houdende openstelling spieringvisserij IJsselmeer 2009 (Openstellingsbesluit spieringvisserij 2009)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikelen 64 en 65 van de Uitvoeringsregeling visserij;

Besluit:

Artikel 1

Als periode als bedoeld in artikel 65 van de Uitvoeringsregeling visserij wordt voor het kalenderjaar 2009 vastgesteld de periode van 14 maart vanaf 14.00 uur tot en met 5 april.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 maart 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 maart 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina