Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Medische Beroepen [...] vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Geldend van 21-03-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Medische Beroepen en Opleidingen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 22 oktober 2008 nr. bca-2008.05120/5);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

plv. Secretaris-Generaal

,

P.H.A.M. Huijts

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina