Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Medische Beroepen [...] over de periode vanaf 1945 (Minister van Justitie)

Geldend van 21-03-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Medische Beroepen en Opleidingen over de periode vanaf 1945 (Minister van Justitie)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 22 oktober 2008 nr. bca-2008.05120/5);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur Informatisering

,

R. Papenhuijzen

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina