Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie [...] vanaf 1945’ (Minister van Verkeer en Waterstaat)

Geldend van 20-03-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Verkeer en Waterstaat)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 januari 2009 bca-2009.05163/3);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 2 maart 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

project directeur

interimorganisatie Rijksarchieven,

A. van der Kooij

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina