Waterwet

Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.12

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.6
 2. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  Artikelen: 19, 21a
 3. Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2023
  Bijlagen: I, II
 4. Waterwet
  Artikelen: 2.14, 2.2, 7.23, 7.24, 10.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Waterwet
  Artikel 5.3
 2. Invoeringswet Waterwet
  Paragraaf 2.2.2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-07-2023 Wijziging 05-04-2023 Stb. 2023, 148 36268 21-04-2023 Stb. 2023, 149
01-01-2017 Wijziging 02-11-2016 Stb. 2016, 431 34436 14-12-2016 Stb. 2016, 521
01-07-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 21 33503 04-04-2014 Stb. 2014, 155
01-01-2014 Wijziging 15-05-2013 Stb. 2013, 280 33465 19-06-2013 Stb. 2013, 281
22-12-2009 Tekstplaatsing-wijziging 20-11-2009 Stb. 2009, 490 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 3, Inwtr. 4
Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 2
Nieuwe-regeling 29-01-2009 Stb. 2009, 107 30818 10-12-2009 Stb. 2009, 549

Opmerkingen

 1. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De wijziging is in werking getreden op 2 december 2009 (Stb. 2009/491).2)
 3. Tekstplaatsing met vernummering.3)
 4. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.4)
Naar boven