Waterwet

Geraadpleegd op 25-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.22a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening
  Artikel: III
 2. Waterwet
  Artikelen: 1.1, 7.22d, 7.24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet milieubeheer
  Artikel 20.15
 2. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen 2.32, 2.33
  Paragraaf 2.2.7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 21 33503 03-10-2014 Stb. 2014, 357
01-01-2012 Nieuw 01-12-2011 Stb. 2011, 604 32304 08-12-2011 Stb. 2011, 636
Naar boven