Waterwet

Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.26

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Infiltratiebesluit bodembescherming
  Artikel: 3
 2. Regeling basisregistratie ondergrond
  Bijlage: VIII
 3. Wet bodembescherming
  Artikel: 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet milieubeheer
  Artikel 20.15
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen 1.3b, 5.30, 5.39
 3. Waterwet
  Artikelen 5.22, 7.9, 8.1, 8.3, 8.4, 8.4a, 8.4b, 8.6
 4. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen 2.27, 2.28, 2.34
  Paragraaf 2.2.6
 5. Waterbesluit
  Artikel 6.1c
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 Alg. 1
Nieuwe-regeling 29-01-2009 Stb. 2009, 107 30818
01-01-2024 Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 2
23-03-2012 Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 22-02-2012 Stb. 2012, 114
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010
samen met
29-04-2010
Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 187
31953
samen met
32277
10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 3
22-12-2009 Tekstplaatsing-vernummering 20-11-2009 Stb. 2009, 490 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 4, Inwtr. 5

Opmerkingen

 1. De wijziging is in werking getreden op 2 december 2009 (Stb. 2009/491).
  Door Stb. 2009/490 vernummerd tot art. 6.30.1)
 2. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Abusievelijk is in Stb. 2010/187 een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
 4. Tekstplaatsing met vernummering.
  Voorheen art. 6.22.4)
 5. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.5)
Naar boven