Waterwet

Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.5

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 7.1
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 2.2
 3. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
  Artikel: 3
 4. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: II
 5. Besluit basisregistratie ondergrond
  Artikel: 2.3.0
 6. Besluit lozen buiten inrichtingen
  Artikel: 2.2
 7. Besluit lozing afvalwater huishoudens
  Artikel: 3
 8. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage: behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 9. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.10, 2.4
 10. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 15a
 11. Infiltratiebesluit bodembescherming
  Artikel: 1
 12. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen: 2.22, 2.23, 2.24, 2.27
 13. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 14. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 15. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 16. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 17. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 18. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 19. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 20. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 21. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 22. Mijnbouwwet
  Artikel: 34
 23. Regeling basisregistratie ondergrond
  Bijlage: VIII
 24. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bij Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba Sv)
 25. Uitvoeringsbesluit rijkscoƶrdinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 26. Waterbesluit
  Artikelen: 6.10a, 6.12, 6.13, 6.14, 6.17, 8.3
 27. Waterregeling
  Artikelen: 6.16, 6.24, 6.27, 6.28, 6.30
 28. Waterwet
  Artikelen: 1.1, 6.11, 6.27, 6.5a, 6.6, 6.7, 7.14a, 7.19
 29. Wet windenergie op zee
  Artikel: 34

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet milieubeheer
  Artikel 20.15
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen 1.3b, 5.30, 5.39
 3. Waterwet
  Artikelen 5.22, 7.9, 8.1, 8.3, 8.4, 8.4a, 8.4b, 8.6
 4. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen 2.27, 2.28, 2.34
  Paragraaf 2.2.6
 5. Waterbesluit
  Artikel 6.1c
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-07-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 21 33503 04-04-2014 Stb. 2014, 155
22-12-2009 Tekstplaatsing-wijziging 20-11-2009 Stb. 2009, 490 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 3, Inwtr. 4
Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 2
Nieuwe-regeling 29-01-2009 Stb. 2009, 107 30818 10-12-2009 Stb. 2009, 549

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1 en 4.22 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De wijziging is in werking getreden op 2 december 2009 (Stb. 2009/491).2)
 3. Tekstplaatsing met vernummering.3)
 4. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.4)
Naar boven