Waterwet

Geraadpleegd op 26-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.24

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.18
 2. Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Waterschapswet
  Artikel 83
 2. Waterwet
  Artikelen 7.9, 8.1, 8.3, 8.4b, 8.6
 3. Invoeringswet Waterwet
  Paragraaf 2.2.5
 4. Invoeringsbesluit Waterwet
  Artikel XXIX
 5. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.4
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-03-2010
samen met
13-12-2010
samen met
26-11-2014
Stb. 2010, 146
samen met
Stb. 2011, 4
samen met
Stb. 2014, 540
31968
samen met
32456
samen met
33771
Alg. 1
01-01-2024 Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 2
22-12-2009 Tekstplaatsing-vernummering 20-11-2009 Stb. 2009, 490 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 4, Inwtr. 5
Nieuwe-regeling 29-01-2009 Stb. 2009, 107 30818 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 3

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2011/4.1)
 2. Artikelen 4.2 en 4.22 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t.deze wijziging.2)
 3. Door Stb. 2009/490 vernummerd tot art. 5.29.3)
 4. Tekstplaatsing met vernummering.
  Voorheen art. 5.19.4)
 5. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.5)
Naar boven