Waterwet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.5

Informatie geldend op 01-07-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 7.1
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 2.2
 3. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
  Artikel: 3
 4. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: II
 5. Besluit basisregistratie ondergrond
  Artikel: 2.3.1
 6. Besluit lozen buiten inrichtingen
  Artikel: 2.2
 7. Besluit lozing afvalwater huishoudens
  Artikel: 3
 8. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage: behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 9. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.10, 2.4
 10. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 15a
 11. Infiltratiebesluit bodembescherming
  Artikel: 1
 12. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen: 2.22, 2.23, 2.24, 2.27
 13. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 14. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 15. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 16. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 17. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 18. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 19. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 20. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 21. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 22. Mijnbouwwet
  Artikel: 34
 23. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bij Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba Sv)
 24. Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020
  Artikel: 5
 25. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 26. Waterbesluit
  Artikelen: 6.10a, 6.12, 6.13, 6.14, 6.17, 8.3
 27. Waterregeling
  Artikelen: 6.16, 6.24, 6.27, 6.28, 6.30
 28. Waterwet
  Artikelen: 1.1, 6.11, 6.27, 6.5a, 6.6, 6.7, 7.14a, 7.19
 29. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 30. Wet windenergie op zee
  Artikel: 34

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet milieubeheer
  Artikel 20.15
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen 1.3b, 5.30, 5.39
 3. Waterwet
  Artikelen 5.22, 7.9, 8.1, 8.3, 8.4, 8.4a, 8.4b, 8.6, 8.7
 4. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen 2.27, 2.28, 2.34
  Paragraaf 2.2.6
 5. Waterbesluit
  Artikel 6.1c
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina