Waterwet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.2

Informatie geldend op 01-07-2020

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 1.2, 1.3a, 1.6, 3.64, 6.2, 6.2a, 6.3, 6.5, 6.5a, 6.7a
 2. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 3. Besluit OM-afdoening
  Bijlagen: I, II
 4. Besluit beheer winningsafvalstoffen
  Artikelen: 1, 10
 5. Besluit bodemkwaliteit
  Artikelen: 1, 1a, 5
 6. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
  Artikel: 14
 7. Besluit lozen buiten inrichtingen
  Artikelen: 1.1, 1.3, 1.4, 5.1, 5.3, 5.6
 8. Besluit lozing afvalwater huishoudens
  Artikelen: 1, 1a, 2
 9. Besluit milieueffectrapportage
  Artikel: 8
 10. Besluit omgevingsrecht
  Artikelen: 5.3, 6.15
 11. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Tekst: tekst
 12. Invoeringsbesluit Waterwet
  Artikelen: XXXI, XXXIII
 13. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.25
 14. Mijnbouwwet
  Artikel: 34
 15. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 16. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 17. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 9.2
 18. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bij Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba Sv)
 19. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
  Bijlage: Specialistische milieufeiten politie
 20. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
  Artikel: 3a
 21. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 22. Waterbesluit
  Artikelen: 6.1b, 6.2
 23. Waterregeling
  Artikelen: 6.1, 6.16, 6.21
 24. Waterwet
  Artikelen: 1.1, 6.11, 6.6
 25. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 1
 26. Wet milieubeheer
  Artikelen: 12.20a, 12.21, 18.2a, 22.1
 27. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet milieubeheer
  Artikel 20.15
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen 1.3b, 5.30, 5.39
 3. Waterwet
  Artikelen 5.22, 7.9, 8.1, 8.3, 8.4, 8.4a, 8.4b, 8.6, 8.7
 4. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen 2.27, 2.28, 2.34
  Paragraaf 2.2.6
 5. Waterbesluit
  Artikel 6.1c
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina