Waterwet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.1

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 2. Waterbesluit
  Artikelen: 6.11a, 6.11i
 3. Waterwet
  Artikelen: 1.1, 6.11, 6.15a, 6.18, 6.21, 6.22

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Waterwet
  Artikel 5.3
 2. Invoeringswet Waterwet
  Paragraaf 2.2.2
Terug naar begin van de pagina