Waterwet

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.3

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  Artikelen: 19, 21a
 2. Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017
  Artikelen: 2, 3
 3. Waterwet
  Artikelen: 2.12, 7.23, 7.24, 10.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Waterwet
  Artikel 2.14

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Waterwet
  Artikel 5.3
 2. Invoeringswet Waterwet
  Paragraaf 2.2.2
Terug naar begin van de pagina