Vaststellingsbesluit verhoging subsidieplafond programma Erfgoed van de Oorlog (periode 1 november 2008 - 1 april 2009)

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 11-03-2009 t/m 30-06-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 februari 2009, nr. OHW-U-2908054, houdende verhoging van het subsidieplafond voor subsidies in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog voor de periode 1 november 2008 tot 1 april 2009

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

Het subsidieplafond voor subsidies in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog voor de periode van 1 november 2008 tot 1 april 2009 wordt verhoogd tot € 2 200 000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina