Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan

Geldend van 01-05-2009 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 17 februari 2009, nr. DJZ/BR-1189/08, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De niet-ambtelijke andere leden van de commissie, genoemd in het eerste lid, ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina