Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen minister van Algemene Zaken beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945

Geldend van 06-03-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen minister van Algemene Zaken beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 5 februari 2009 nr. bca-2008.05120/6);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 12 februari 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Algemene Zaken,
namens deze:
de

project directeur Interimorganisatie Rijksarchieven

,

A. van der Kooij

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina