Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Inspectie voor de Gezondheidszorg [...] op de Volksgezondheid en de Gezondheidszorg vanaf 1945

Geldend van 04-03-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Inspectie voor de Gezondheidszorg beleidsterrein Toezicht op de Volksgezondheid en de Gezondheidszorg vanaf 1945

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 januari 2009 nr. bca-2009.05163/3);

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 februari 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de wnd. algemeen rijksarchivaris

,

P. Brood

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina