Wet College voor toetsen en examens

Toekomstige wijziging(en) op 01-08-2024. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkortingen Cvte
WCvte
Wet Cvte
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0025364
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

Door Stb. 2014/13 is de citeertitel gewijzigd per 1 augustus 2014 (Stb. 2014/246).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Examen- en kwalificatiebesluit WEB
 2. Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010
 3. Besluit doorstroomtoetsen po
 4. Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018
 5. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
 6. Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo
 7. Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009
 8. Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 9. Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 10. Regeling beoordelingskader doorstroomtoets PO
 11. Regeling beoordelingskader voor de toetsen behorende tot leerling- en onderwijsvolgsystemen po
 12. Regeling beoordelingsnormen doorstroomtoetsen PO
 13. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo
 14. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo (2015)
 15. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO
 16. Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO
 17. Regeling beoordelingsnormen Staatsexamen Nt2
 18. Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens vo
 19. Regeling centraal examen 2006
 20. Regeling digitale centrale examinering mbo (2015)
 21. Regeling Examencondities cspe 2004
 22. Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2
 23. Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2022
 24. Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2023
 25. Regeling examenreglement staatsexamens vo 2023
 26. Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015)
 27. Regeling omzetting scores in cijfers VO
 28. Regeling preliminaire vaststelling syllabi voor centrale examens havo 2024 en vwo 2025 van de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde
 29. Regeling PTA staatsexamens VO 2023
 30. Regeling syllabi centrale examens natuurkunde, scheikunde en biologie h.a.v.o. 2015 en v.w.o. 2016
 31. Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling syllabi 2012
 32. Regeling syllabi centrale examens VO 2014
 33. Regeling syllabi centrale examens VO 2015
 34. Regeling syllabi centrale examens VO 2016
 35. Regeling syllabi centrale examens VO 2017
 36. Regeling syllabi centrale examens VO 2018
 37. Regeling syllabi centrale examens vo 2019
 38. Regeling syllabi centrale examens vo 2020
 39. Regeling syllabi centrale examens vo 2021
 40. Regeling syllabi centrale examens vo 2022
 41. Regeling syllabi centrale examens vo 2023
 42. Regeling syllabi centrale examens vo 2024
 43. Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018
 44. Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B1
 45. Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B2
 46. Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F
 47. Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017)
 48. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2023
 49. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2024
 50. Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2022–2023
 51. Regeling toetswijzer doorstroomtoets PO
 52. Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F
 53. Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F
 54. Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011
 55. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019
 56. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020
 57. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021
 58. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022
 59. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023
 60. Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009
 61. Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 8.1
 2. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
  Bijlage: I
 3. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
  Artikel: 1
  Bijlage: Organisatie van het College voor Toetsen en Examens als bedoeld in artikel 3
 4. Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020
  Artikel: LI
 5. Regeling beoordelingskader voor de toetsen behorende tot leerling- en onderwijsvolgsystemen po
  Bijlage: 1
 6. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 10.4
 7. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 15f
 8. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs)
  Artikel: VIII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-08-2024 Wijziging 18-04-2024 Stb. 2024, 109 36478 06-06-2024 Stb. 2024, 154
Wijziging 09-02-2022 Stb. 2022, 135 35671 09-11-2022 Stb. 2022, 481
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 13 33157 11-12-2013 Stb. 2014, 13
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 233 35357 08-07-2020 Stb. 2020, 252
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 76 35320 16-03-2020 Stb. 2020, 98
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 13 33157 27-05-2019 Stb. 2019, 217
Wijziging 11-12-2013
samen met
11-09-2013
Stb. 2014, 13
samen met
Stb. 2013, 438
33157
samen met
33558
23-06-2014 Stb. 2014, 246
Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 88 33336 04-07-2013 Stb. 2013, 301
Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 88 33336 29-05-2013 Stb. 2013, 276
Wijziging 03-02-2011
samen met
17-05-2010
Stb. 2011, 33
samen met
Stb. 2010, 350
32419
samen met
31959
28-04-2011
samen met
03-02-2011
Stb. 2011, 227
samen met
Stb. 2011, 34
Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 492 31944 11-11-2009 Stb. 2009, 493
Nieuwe-regeling 29-01-2009 Stb. 2009, 93 31411 08-09-2009 Stb. 2009, 382
Naar boven