Instellingsbesluit baten-lastendienst P-Direkt

Geraadpleegd op 07-12-2022.
Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Instellingsbesluit baten-lastendienst P-Direkt

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het oordeel van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: P-Direkt.

  • 3 De baten-lastendienst ressorteert onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Naar boven