Regeling vaststelling peildatum ledentelling erkenningperiode 2010–2015

Geldend van 05-03-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 februari 2009, nr. WJZ/101183, tot vaststelling van de peildatum van de ledentelling voor de erkenningperiode 2010–2015

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina