Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Defensie

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geldend van 01-12-2012 t/m 31-03-2015

Besluit houdende aanwijzing van hulpverleningsdiensten van het ministerie van Defensie

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2015]

Als hulpverleningsdiensten als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 worden aangewezen:

  • a. de explosieven opruimingsdiensten van het ministerie van Defensie;

  • b. het Coördinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg, ten behoeve van het verrichten van metingen bij stralingsincidenten;

  • c. het Advies en Assistentieteam en het Radiologisch/Chemisch Verkenningsteam van de CBRN-responscapaciteit van het Commando Landstrijdkrachten;

  • d. de sectie Brandweerzorg van het Commando Landstrijdkrachten;

  • e. het bureau Brandweer van het Commando Luchtstrijdkrachten;

  • f. het Korps Marinebrandweer van het Commando Zeestrijdkrachten;

  • g. de bedrijfsbrandweer van de Defensie Materieel Organisatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Regeling optische en geluidssignalen 2009 in werking treedt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Defensie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 februari 2009

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina