Regeling vaststelling subsidieplafond Deltares 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-04-2009 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling subsidieplafond Deltares 2009

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de Subsidieregeling Stichting Deltares;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina