Regeling erkenning vaarbewijzen Genie Opleidingscentrum

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-03-2009 t/m 30-06-2009

Regeling houdende erkenning van de militaire vaarbewijzen I en II voor de niet-bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren (Regeling erkenning vaarbewijzen Genie Opleidingscentrum)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23, derde lid, onderdeel c, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Het militaire vaarbewijs I, geldig voor het besturen van een legervaartuig op rivieren, kanalen en meren, alsmede het militaire vaarbewijs II, geldig voor het besturen van een legervaartuig op alle binnenwateren, dat is afgegeven door het Genie Opleidingscentrum in de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2003 wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren, respectievelijk op alle binnenwateren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Het militaire vaarbewijs I, geldig voor het besturen van een legervaartuig op rivieren, kanalen en meren, alsmede het militaire vaarbewijs II, geldig voor het besturen van een legervaartuig op alle binnenwateren, dat is afgegeven door het Genie Opleidingscentrum na 31 december 2008, wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren, respectievelijk op alle binnenwateren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Artikel 1 treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

  • 2 Artikel 2 treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning vaarbewijzen Genie Opleidingscentrum.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina