Besluit slachtverklaring invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 18-01-2009 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 24 september 2008 houdende vaststelling van het voorgeschreven model van de slachtverklaring

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De in artikel 10, tweede lid, bedoelde slachtverklaring, wordt opgenomen in een verklaring overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit opgenomen model.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit slachtverklaring invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen (PVV) 2008.

  • 2 Deze Verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst en het werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

Zoetermeer, 24 september 2008

J.E. Klijn

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage bij het Besluit slachtverklaring invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen (pvv) 2008

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 244110.png
Terug naar begin van de pagina