Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2007 (niet-G31) en 2008 (G31 en niet-G31)

Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 17 februari 2009, nr. BJZ2009008145, houdende vaststelling van nadere regels voor de inrichting van het verslag, bedoeld in artikel 15, vierde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid, en in artikel 9.6, tiende lid, van het Besluit inburgering (Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2007 (niet G31)en 2008 (G31 en niet-G31))

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Bijlage 1

Inhoudelijk verslag nieuwkomers 2008 (G31 gemeenten)

Het inhoudelijk verslag nieuwkomers bestaat uit 2 delen:

  • 1. Afronding en uitval

  • 2. Toetsresultaten

1. Afronding en uitval

1a. Afgeronde trajecten

Aantal afgeronde trajecten in 2008, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2007

   

2006

   

2005

   

2004 of eerder

   

Totaal

   

1b. Blijft in traject

Aantal nieuwkomers dat na 31 december 2008 nog in het traject blijft, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2007

   

2006

   

2005

   

2004 of eerder

   

Totaal

   

1c. Uitval

Aantal nieuwkomers dat in 2008 is uitgevallen, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2007

   

2006

   

2005

   

2004 of eerder

   

Totaal

   

1d. Reden van uitval

Aantal nieuwkomers, dat in 2008 is uitgevallen, verdeeld naar reden.

Reden uitval

Nieuwkomer

Totaal

Werk

   

Zwangerschap

   

Geen motivatie

   

Geen kinderopvang

   

Langdurig ziek/overlijden

   

Intergemeentelijke verhuizing

   

Verhuizing naar het buitenland

   

Geen passend aanbod

   

Overig

   

Onbekend

   

Totaal

   

2. Toetsresultaten

2a. Verklaringen van de onderwijsinstelling

Aantal verklaringen van de onderwijsinstelling dat in 2008 aan nieuwkomers is uitgereikt.

Startjaar

Aantal

2007

 

2006

 

2005

 

2004 of eerder

 

Totaal

 

2b. Lezen

Toename van de beheersing van de vaardigheid lezen van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2008.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   

2c. Schrijven

Toename van de beheersing van de vaardigheid schrijven van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2008.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   

2d. Spreken

Toename van de beheersing van de vaardigheid spreken van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2008.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   

2e. Luisteren

Toename van de beheersing van de vaardigheid luisteren van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2008.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   
Naar boven