Besluit mandaat uitvoering enkele programma’s gebied Internationaal Onderwijs

[Regeling vervallen per 01-03-2013.]
Geldend van 04-03-2009 t/m 28-02-2013

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 13 februari 2009, nr. DCO/OO-014/09, houdende mandatering van bevoegdheden tot uitvoering van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2013]

  • 2 De voorzitter kan van zijn op grond van het eerste lid gemandateerde bevoegdheid, ondermandaat verlenen aan functionarissen van de stichting Nuffic.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.G. Koenders

Terug naar begin van de pagina