Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands permanente vertegenwoordiging bij [...] van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1957–1984

Geldend van 28-02-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 februari 2009, nr. DDI/ST/reg. 006/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (EG) te Brussel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1957–1984

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (EG) te Brussel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1957–1984, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

4

2011

5

2014

13

2012

17

2011

18–19

2015

24–25

2013

26–27

2014

28

2015

29

2011

30–31

2015

33

2013

34–35

2014

36–39

2015

41

2015

45

2015

47

2014

48

2015

49

2012

50

2013

51

2015

52

2012

54

2013

55–59

2015

60

2014

64

2013

65

2015

67

2015

68

2014

69–70

2015

71

2011

72–73

2014

79–80

2013

81

2014

82

2015

85–86

2015

89

2013

90

2014

92

2012

94–95

2011

96–97

2012

102

2014

103

2011

104

2012

105

2014

106

2015

107–108

2014

110

2013

111–112

2015

113

2013

114

2015

116–117

2014

118

2015

120

2014

121

2011

123

2023

124

2012

125–127

2015

131

2013

132–139

2015

165

2015

166

2012

167

2014

168–170

2015

171–172

2014

173

2015

175

2015

176

2012

177

2015

178

2012

180

2015

181

2011

182

2015

184

2015

185

2014

186

2015

191

2013

192

2014

193–194

2015

196–198

2015

200–212

2015

214

2013

215–217

2015

221

2011

222

2012

223

2013

224

2014

225–228

2015

229

2014

231

2015

233–234

2015

235

2011

236

2014

237

2015

238

2014

240

2011

241

2015

242–243

2014

244

2013

245

2015

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (EG) te Brussel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1957–1984’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina