Regeling vaststelling formulier gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 06-01-2014.]
Geldend van 01-11-2008 t/m 05-01-2014

Regeling van 22 oktober 2008, nr. BPR2008/N58862 tot vaststelling formulier gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 48, 66 en 68f van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Den Haag, 22 oktober 2008

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Directeur Agentschap Basisadministratie, Persoonsgegevens en Reisdocumenten

,

G. Rutgers

Bijlage

[Vervallen per 06-01-2014]

Bijlage bij de regeling van 22 oktober 2008, nr. BPR2008/N58862

Terug naar begin van de pagina