Zuivelverordening 2009 heffing promotie boerderijzuivel

[Regeling vervallen per 03-05-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2014.]
Geldend van 15-02-2014 t/m 31-03-2014

Verordening van het Productschap Zuivel van 29 oktober 2008, houdende vaststelling van de heffing voor de promotie van boerderijzuivelproducten (Zuivelverordening 2009 heffing promotie boerderijzuivel)

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk : in Nederland gewonnen melk van runderen.

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

  • a. Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2009 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,13 per 100 kg melk.

  • b. Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en vanaf 1 april 2009 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,15 per 100 kg melk. Met ingang van 1 april 2014 bedraagt de heffing € 0,00 per 100 kg melk.

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2009 heffing promotie boerderijzuivel.

Zoetermeer, 29 oktober 2008

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina