Regeling verkeersregelaars 2009

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 3

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling verkeersregelaars 2009
    Artikel: 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2020 Wijziging 15-11-2019 Stcrt. 2019, 62341 IENW/BSK-2019/60216 15-11-2019 Stcrt. 2019, 62341
01-10-2017 Wijziging 13-07-2017 Stcrt. 2017, 39048 IENM/BSK-2015/155134 13-07-2017 Stcrt. 2017, 39048 Alg. 1
01-05-2009 Wijziging 10-04-2009 Stcrt. 2009, 76 CEND/HDJZ-2009/444sectorAWW 07-04-2009 Stb. 2009, 184 Alg. 2, Inwtr. 3
01-03-2009 Nieuwe-regeling 09-02-2009 Stcrt. 2009, 30 CEND/HDJZ-2009/86sectorAWW 09-02-2009 Stcrt. 2009, 30

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stcrt. 2017/39048 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel 58 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK, Stcrt. 2009/76, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit voertuigen in werking treedt.3)
Naar boven