Warenwetregeling tijdelijke vrijstelling Cassiagom als levensmiddelenadditief

[Regeling vervallen per 13-02-2011.]
Geldend van 13-02-2009 t/m 12-02-2011

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 januari 2009, nr. VGP/VV 2907700, houdende de Warenwetregeling tijdelijke vrijstelling Cassiagom als levensmiddelenadditief

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van richtlijn nr. 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt (PbEG L 40), alsmede op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-02-2011]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 2, eerste lid, van de Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen, voor wat betreft het gebruik van Cassiagom in de volgende levensmiddelen tot de daarbij vermelde maximumconcentraties:

Levensmiddel

Maximumconcentratie (mg/kg)

Producten op basis van gefermenteerde melk, met uitzondering van niet-gearomatiseerde met levende fermenten gefermenteerde melkproducten

2500

Roomijs

2500

Desserts op basis van zuivel

2500

Vullingen, versieringen en oppervlaktelagen

2500

Smeltkaas

2500

Sauzen

2500

Soep in poedervorm

2500

Thermisch behandelde vleesproducten

1500.

Artikel 2

[Vervallen per 13-02-2011]

Cassiagom, bedoeld in artikel 1, voldoet aan de volgende zuiverheidseisen:

  • a. Isopropylalcohol: maximaal 750 mg/kg;

  • b. Anthraquinonen: maximaal 0,5 mg/kg voor elk anthraquinon;

  • c. Arseen: maximaal 3 mg/kg;

  • d. Kwik: maximaal 1 mg/kg;

  • e. Cadmium: maximaal 1 mg/kg;

  • f. Lood: maximaal 1 mg/kg.

Artikel 3

[Vervallen per 13-02-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en vervalt met ingang van twee jaar na dat tijdstip.

Artikel 4

[Vervallen per 13-02-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling tijdelijke vrijstelling Cassiagom als levensmiddelenadditief.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina