Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies

Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen
 2. Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
 3. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Bioraffinage
 4. Besluit benoeming en vergoeding voorzitter Adviescollege levenslanggestraften
 5. Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
 6. Besluit benoeming voorzitter kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en vaststelling vergoeding
 7. Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
 8. Besluit instelling Adviescommissie tot benoeming leden Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
 9. Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E
 10. Regeling benoeming voorzitter Kennisplatform Werk & Inkomen
 11. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Fonds voor Economische Opbouw Uruzgan
 12. Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs
 13. Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg
 14. Vergoedingenregeling NRGD
 15. Vergoedingenregeling Onderwijsraad 2020
 16. Vergoedingenregeling Raad voor cultuur
 17. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 30-09-2019 Stb. 2019, 313 24-10-2019 Stb. 2019, 385
13-02-2009 Nieuwe-regeling 21-01-2009 Stb. 2009, 50 21-01-2009 Stb. 2009, 51 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies in werking treedt.1)
Naar boven