Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 31-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 17-11-2021
samen met
13-12-2021
Stcrt. 2021, 47593
samen met
Stcrt. 2021, 50177
Alg. 1, Inwtr. 2
Wijziging 17-11-2021
samen met
13-12-2021
Stcrt. 2021, 47593
samen met
Stcrt. 2021, 50177
Alg. 3
01-01-2024 Wijziging 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31627 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31627
01-01-2023 Wijziging 12-12-2022 Stcrt. 2022, 34446 12-12-2022 Stcrt. 2022, 34446
01-01-2022 Wijziging 13-12-2021 Stcrt. 2021, 50177 13-12-2021 Stcrt. 2021, 50177
01-01-2021 Wijziging 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61809 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61809
Wijziging 27-08-2020 Stcrt. 2020, 46296 27-08-2020 Stcrt. 2020, 46296
01-01-2020 Wijziging 27-11-2019 Stcrt. 2019, 66519 27-11-2019 Stcrt. 2019, 66519
30-07-2019 t/m 01-01-2019 Wijziging 19-07-2019 Stcrt. 2019, 42402 19-07-2019 Stcrt. 2019, 42402
04-03-2019 t/m 01-01-2019 Wijziging 20-02-2019 Stcrt. 2019, 11421 20-02-2019 Stcrt. 2019, 11421
01-01-2018 Wijziging 27-11-2017 Stcrt. 2017, 69880 27-11-2017 Stcrt. 2017, 69880
01-01-2017 Wijziging 08-12-2016 Stcrt. 2016, 68753 08-12-2016 Stcrt. 2016, 68753
17-12-2015 Wijziging 08-12-2015 Stcrt. 2015, 45996 08-12-2015 Stcrt. 2015, 45996
01-03-2015 Wijziging 30-01-2015 Stcrt. 2015, 2795 30-01-2015 Stcrt. 2015, 2795
01-02-2015 t/m 01-01-2015 Wijziging 29-01-2015 Stb. 2015, 35 29-01-2015 Stb. 2015, 35 Alg. 4
23-12-2013 Wijziging 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35903 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35903
01-10-2013 Wijziging 10-09-2013 Stb. 2013, 345 10-09-2013 Stb. 2013, 345 Alg. 5
01-01-2013 Wijziging 14-12-2012 Stcrt. 2012, 26949 14-12-2012 Stcrt. 2012, 26949
31-07-2012 Wijziging 13-12-2010 Stcrt. 2012, 16112 13-12-2010 Stcrt. 2012, 16112
01-01-2012 Wijziging 07-03-2012 Stcrt. 2012, 5092 07-03-2012 Stcrt. 2012, 5092 Inwtr. 6
Wijziging 07-12-2011 Stcrt. 2011, 22714 07-12-2011 Stcrt. 2011, 22714
01-07-2011 Wijziging 22-06-2011 Stb. 2011, 322 22-06-2011 Stb. 2011, 322 Alg. 7
01-01-2011 Wijziging 13-12-2010 Stcrt. 2010, 20432 13-12-2010 Stcrt. 2010, 20432
18-12-2009 Wijziging 09-12-2009 Stcrt. 2009, 19686 09-12-2009 Stcrt. 2009, 19686
01-07-2009 Nieuwe-regeling 04-02-2009 Stb. 2009, 46 20-05-2009 Stb. 2009, 225

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stcrt. 2021/50177. In Stcrt. 2021/47593 was de inwerkingtreding voorzien voor 27 november 2021 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.1)
  2. De datum van inwerkingtreding in de publicatie ligt voor de datum van uitgifte. 2)
  3. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stcrt. 2021/50177. In Stcrt. 2021/47593 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2022.3)
  4. Artikel IV, eerste lid, van Stb. 2015/35 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
  5. Artikel IV, eerste lid van Stb. 2013/345 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
  6. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.6)
  7. Artikel IV van Stb. 2011/322 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.7)
Naar boven