VWS veegregeling 2009

Geldend van 06-02-2009 t/m heden

Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 januari 2009, nr. DWJZ/SWW-2907432, houdende enkele kleine wijzigingen van regelingen op het terrein van VWS, alsmede intrekking van diverse regelingen op dat terrein die hun betekenis hebben verloren (VWS veegregeling 2009)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel III

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel IV

Aanspraken of verplichtingen die voortvloeien uit een van de regelingen, genoemd in artikel III, blijven in stand.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina