Vergoedingenregeling Onderwijsraad

Geldend van 05-02-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 januari 2009, nr. CO/ADVIES/95931, houdende de vaststelling de vergoeding voor de leden en voorzitter van de Onderwijsraad (Vergoedingenregeling Onderwijsraad)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van het Vergoedingenbesluit Adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter en de leden van de Onderwijsraad ontvangen een vaste vergoeding.

  • 4 De deeltijdfactor voor de voorzitter wordt vastgesteld op 0,87.

  • 5 De deeltijdfactor voor de leden wordt vastgesteld op respectievelijk 0,13, 0,18 en 0,23.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina