Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister

[Regeling vervallen per 21-01-2015.]
Geraadpleegd op 03-10-2022.
Geldend van 04-02-2009 t/m 20-01-2015

Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-01-2015]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-01-2015]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

directie van de RDW

,
namens deze:

Algemeen directeur

,

J.G. Hakkenberg

Bijlage : Gevoelige- en niet-gevoelige gegevens kentekenregister

[Regeling vervallen per 21-01-2015]

Als gevoelige gegevens conform het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, artikel 42a, vierde lid, en het Kentekenreglement (KR), artikel 7, tweede lid, onderdeel a, zijn aangewezen:

persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

(Wbp, art.1, a: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon)

NAAM

NAAM AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

NAAM CONTACTPERSOON STATUS VOERTUIG

 

AANDUIDING NAAMGEBRUIK GBA

 

AANDUIDING NAAMGEBRUIK NATUURLYKE PERSOON

 

NAAMGEBRUIKEN NATUURLYKE PERSOON

 

NAAMGEBRUIK KENTEKENBEWIJS

 

NAAM PERSOON, MET DIAKRIETEN

 

NAAM STATUS VOERTUIG

 

NAAM VERANTWOORDELYKE

 

NAAMZOEKARGUMENT AANVRAAG INFORMATIE

 

NAAMZOEKARGUMENT

 

ACHTERNAAMSLEUTELGEGEVEN

 

NAAMSLEUTELGEGEVEN

 

NAAM MEDEWERKER KEURING VEEVERVOER

VOORVOEGSELS

VOORVOEGSELS AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

VOORVOEGSELS NATUURLYKE PERSOON

 

VOORVOEGSELS NATUURLYKE PERS. MET DIAKRIETEN

 

VOORVOEGSEL STATUS VOERTUIG

VOORLETTERS

VOORLETTER AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

VOORLETTERS NATUURLYKE PERSOON

 

VOORLETTERS NATUURLYKE PERS. MET DIAKRIETEN

 

VOORLETTERS REGISTRATIE INDICATOR

 

VOORLETTERS STATUS VOERTUIG

1e VOORNAAM

1E VOORNAAM NATUURLYKE PERSOON

 

1E VOORNAAM NATUURLYKE PERS MET DIAKRIETEN

STRAAT

STRAAT

 

STRAAT AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

STRAATNAAM

 

STRAATNAAM VAN ADRES

 

STRAATNAAM AFWYKEND ADRES

 

STRAATNAAM MET DIAKRITISCHE TEKENS

 

STRAATREGEL

 

STRAAT STATUS VOERTUIG

 

STRAATNAAM VOLUIT MET DIAKRIETEN

 

STRAATNAAM VOLUIT

 

EXTRACT-STRAAT

 

EXTRACT STRAAT VANUIT NEN-SCHRYFWYZE

HUISNUMMER

HUISNUMMER AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

HUISNUMMER VAN ADRES

 

HUISNUMMER AFWYKEND ADRES

 

HUISNUMMER BEGIN

 

HUISNUMMER EIND

 

HUISNUMMER PERSOON

 

HUISNUMMER CORRESPONDENTIEADRES PERSOON

 

HUISNRTOEVOEGING AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

HUISNUMMERTOEVOEGING ADRES

 

HUISNUMMERTOEVOEGING AFWYKEND ADRES

 

HUISNUMMERTOEVOEGING PERSOON

 

HUISNRTOEVOEGING CORRESPONDENTIEADRES PERSOON

ADRESAANDUIDING

WOONWAGEN/AAN BOORD VERWYZING ADRES

 

ADRES-DIAKRIETEN INDICATOR

 

ADRES FORMAATCODE

 

AFWYKEND ADRES INDICATOR

 

EINDDATUM ADRES

 

SOORT ADRES

POSTCODE ALFABETISCH

POSTCODE ALFABETISCH AANVRAGER INFOVERSTR

 

POSTCODE ALFABETISCH VAN ADRES

 

POSTCODE ALFABETISCH AFWYKEND ADRES

 

POSTCODE ALFABETISCHE DEEL

 

POSTCODE ALFABETISCH PERSOON

 

POSTCODE ALFABETISCH CORRESP.ADRES PERSOON

 

POSTCODE ALFABETISCH STATUS VOERTUIG

POSTCODE NUMERIEK

POSTCODE NUMERIEK AANVRAGER INFOVERSTR

 

POSTCODE NUMERIEK VAN ADRES

 

POSTCODE NUMERIEK AFWYKEND ADRES

 

POSTCODE NUMERIEK PERSOON

 

POSTCODE NUMERIEK CORRESP.ADRES PERSOON

 

POSTCODE NUMERIEK STATUS VOERTUIG

 

POSTCODE NUMERIEKE DEEL

WOONPLAATS

WOONPLAATS AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

WOONPLAATS

 

WOONPLAATSNAAM

 

WOONPLAATSNAAM VAN ADRES

 

WOONPLAATSNAAM AFWYKEND ADRES

 

WOONPLAATSNAAM MET DIAKRITISCHE TEKENS

 

WOONPLAATSREGEL

 

WOONPLAATS STATUS VOERTUIG

 

WOONPLAATSREGEL VAN ADRES

 

WOONPLAATSREGEL MET DIAKRITISCHE TEKENS

 

GEMEENTECODE WOONPLAATS

 

GEMEENTECODE PERSOONSLYST

 

GEMEENTECODE

 

EXTRACT WOONPLAATSNAAM

 

EXTRACT WOONPLAATS VANUIT NEN-SCHRYFWYZE

PROVINCIE

PROVINCIECODE

 

PROVINCIECODE BY GEMEENTE

 

PROVINCIECODE BY WOONPLAATS

LAND

LANDCODE VAN ADRES

 

LANDREGEL

GEBOORTEDATUM

GEBOORTEDATUM NATUURLYKE PERSOON

 

GEBOORTEDATUM NATUURLYKE PERSOON

 

GEBOORTEDATUM NATUURLYKE PERSOON IN SLEUTEL

GEBOORTEJAAR

DEELGEGEVEN UIT GEBOORTEDATUM

GEBOORTEPLAATS

GEBOORTEPLAATS BUITENLAND DIAKRIETEN

 

GEBOORTEPLAATS BUITENLAND/COORDINATEN

GESLACHT

GESLACHTSAANDUIDING NATUURLYKE PERSOON

 

GESLACHTSNAAM AANVRAGER INFOVERSTREKKING

 

GESLACHTSNAAM NATUURLYKE PERSOON

 

GESLACHTSNAAM NATUURLYKE PERSOON DIAKRIETEN

ADELLIJKE TITEL

ADELLYKE TITEL/PREDICAAT ECHTGENOOT

 

ADELLYKE TITEL/PREDICAAT NATUURLYKE PERSOON

BURGERLIJKE STAAT

BURGERLYKE STAAT NATUURLYKE PERSOON

ECHTGENOOT

GESLACHTSNAAM ECHTGENOOT

 

GESLACHTSNAAM ECHTGENOOT MET DIAKRIETEN

 

VOORVOEGSELS NAAM ECHTGENOOT

 

VOORVOEGSELS ECHTGENOOT MET DIAKRIETEN

OVERLIJDEN

EINDDATUM NATUURLYKE PERSOON

 

REDEN MUTATIE NATUURLYKE PERSOON

 

REDEN BEEINDIGING NATUURLYKE PERSOON

STATUS PERSOON

STATUS PERSOON

 

BEGINDATUM STATUS PERSOON

 

BEGINDATUM ENTITEIT STATUS PERSOON

 

BEGINTYD ENTITEIT STATUS PERSOON

 

EINDDATUM STATUS PERSOON

 

EINDDATUM ENTITEIT STATUS PERSOON

 

EINDTYD ENTITEIT STATUS PERSOON

 

AANSPRAKELYKE REFERENTIE

 

AANSPRAKELYKE REFERENTIE IN AANVRAAG

 

AANSPRAKELYKE REFER. AANSPRAAK TOEVOEGING

 

INFORMATIE TOESTEMMINGSCODE

 

WET OPENBAAR BESTUUR BLOKKADE DATUM

 

MAATREGEL INDICATOR

 

VERIFICATIE OMSTREDEN TENAAMSTELLING

 

VERIFICATIE TENAAMSTELLING GEGEVENS

BANKNUMMER

BANK- OF GIRONUMMER PERSOON

 

BANKNUMMER PERSOON

BURGERSERVICENUMMER

FISCAAL NUMMER

 

FISCAAL NUMMER NATUURLYKE PERSOON

 

FISCAAL NUMMER NATUURLYKE PERSOON

 

FISCALE TOEVOEGING DATUM

 

SOORT FISCALE TOEVOEGING

GBA NUMMER

GEMEENT BEVOLKINGSADMIN NUMMER

 

GBA-NUMMER VAN EEN NATUURLYKE PERSOON

 

GBA ONDERHOUD CODE

RDW NUMMER

NATUURLYKE PERSOONSSLEUTEL

 

NATUURLYKE PERSOON DIAKRIET INDICATOR

 

NATUURLYKE PERSOONSSLEUTEL AANSPR TOEV

 

NATUURLYKE PERSOONSSLEUTEL GEREGISTRATIE

 

PERSOONSLEUTEL IVM STATUS

 

PERSOONSVOLGNUMMER NATUURLYKE PERSOON

TELEFOONNUMMER

TELEFOONNR CONTACTPERSOON STATUS VOERTUIG

LEGITIMATIEMIDDEL

SOORT LEGITIMATIE AANVRAGER

 

SOORT LEGITIMATIE BY STATUS VOERTUIG

 

HERKOMST LEGITIMATIEBEWYS AANVRAGER

 

HERKOMST LEGITIMATIEBEWIJS BY STATUS VOERTUIG

 

HERKOMST AFWYKING

 

LEGITIMATIENUMMER AANVRAGER

 

LEGITIMATIENUMMER BY STATUS VOERTUIG

NATIONALITEIT

NATIONALITEIT NATUURLYKE PERSOON

Kentekenreglement, artikel 7, tweede lid, onderdeel b:

Gegevens waarvan de verstrekking een nadelig effect kan hebben op de concurrentiepositie van een onderneming, waaronder in elk geval worden verstaan voertuigidentificerende gegevens in combinatie met gegevens ten aanzien van rechtspersoon omtrent:

 • 1°. naam, adres en vestigingsplaats;

  NAAM

  NAAM HANDELAAR

   

  NAAM IMPORTEUR

   

  NAAM INGESCHREVENE KVK

   

  NAAM RECHTSPERSOON/ORGANISATIE

   

  NAAM RECHTSPERSOON

   

  NAAM VERPLICHTINGENNEMER

   

  VENNOOTSCHAPSNAAM VERKORT

   

  VENNOOTSCHAPSNAAM VOLLEDIG

  STRAAT

  STRAATNAAM INGESCHREVENE KVK

   

  STRAATNAAM ADRES RECHTSPERSOON

  HUISNUMMER

  HUISNUMMER CORRESPONDENTIE-ADRES BEDRYF

   

  HUISNUMMER IMPORTEUR

   

  HUISNUMMER CORRESPONDENTIE-ADRES IMPORTEUR

   

  HUISNUMMER INGESCHREVENE KVK

   

  HUISNUMMER ADRES RECHTSPERSOON

   

  HUISNUMMER VERPLICHTINGENNEMER CORR ADRES

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING CORRESP.-ADRES BEDRYF

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING HANDELAAR

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING IMPORTEUR

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING CORRESP.ADRES IMPORT

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING INGESCHREVENE KVK

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING ADRES RECHTSPERSOON

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING ADR.VERPLICHTINGENNEMER

   

  HUISNUMMERTOEVOEGING VERPL.NEMER CORR.-ADR

  ADRESAANDUIDING

  SOORT ADRES RECHTSPERSOON

   

  SOORT ADRES VERPLICHTINGENNEMER

   

  WOONWAGEN/AAN-BOORD VERWYZING ADRES RECHTSP.

   

  WW/AB VERWYZING ADRES VERPLICHTINGENNEMER

   

  AFWYKEND ADRES INDICATOR BEDRYF

   

  AFWYKEND ADRES INDICATOR VERPLICHTINGENNEMER

  POSTCODE ALFABETISCH

  POSTCODE ALFABETISCH CORRESP BEDRYF

   

  POSTCODE ALFABETISCH HANDELAAR

   

  POSTCODE ALFABETISCH IMPORTEUR

   

  POSTCODE ALFABETISCH CORRESP.-ADRES IMPORTEUR

   

  POSTCODE ALFABETISCH INGESCHREVENE KVK

   

  POSTCODE ALFABETISCH ADRES RECHTSPERSOON

   

  POSTCODE ALFABETISCH ADRES VERPLICHTINGENNEMER

   

  POSTCODE ALFABETISCH VERPL NEMER CORR.-ADRES

  POSTCODE NUMERIEK

  POSTCODE NUMERIEK CORRESP.-ADRES BEDRYF

   

  POSTCODE NUMERIEK INGESCHREVENE KVK

   

  POSTCODE NUMERIEK ADRES RECHTSPERSOON

   

  POSTCODE NUMERIEK HANDELAAR

   

  POSTCODE NUMERIEK IMPORTEUR

   

  POSTCODE NUMERIEK CORRESP.-ADRES IMPORTEUR

   

  POSTCODE NUMERIEK VERPLICHTINGENNEMER

   

  POSTCODE NUMERIEK VERPL. NEMER CORR.- ADRES

  WOONPLAATS

  WOONPLAATSNAAM INGESCHREVENE KVK

   

  WOONPLAATSNAAM ADRES RECHTSPERSOON

  LAND

  LANDCODE ADRES RECHTSPERSOON

 • 2°: datum van oprichting en opheffing van een rechtspersoon;

  START RECHTSPERSOON

  STARTDATUM BEDRYF

   

  PERIODE AANDUIDING KENTEKEN HANDELAAR

  EINDE RECHTSPERSOON

  EINDDATUM VERPLICHTINGENNEMER

   

  EINDDATUM VERZEKERING HANDELAARSKENTEKEN

   

  REDEN EINDE INSCHRYVING VERPLICHTINGENNEMER

 • 3°. aan de rechtspersoon gerelateerde nummers en coderingen,

  KVK-NUMMER

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER BEDRYF

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER NA FUSIE

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER RECHTSPERSOON

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER VERWYZING

   

  KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER VERPL.NEMER

  KVK-NR ERKEND BEDRIJF

  DEELGEGEVEN UIT KVK-NUMMER RECHTSPOON

  FISCAAL NUMMER

  FISCAAL NUMMER BEDRYF

   

  FISCAAL NUMMER RECHTSPERSOON

   

  FISCAAL NUMMER VERPLICHTINGENNEMER

  RDW NUMMER

  RECHTSPERSOONSNUMMER

   

  RECHTSPERSOONSNUMMER GEREGISTREERDE

   

  VERPLICHTINGNEMER NUMMER

   

  VERPLICHTINGENNEMER NUMMER VERPLICHTINGEN

  BEDRIJFSCODERING

  FABRIKANTCODE

   

  FABRIKANTCODE VOERTUIG

   

  FABRIKANTCODE

   

  FABRIKANT ZOEKARGUMENT

   

  IMPORTEURSCODE IVM AANSPRAKELYKHEID

   

  IMPORTEURSCODE

   

  SLEUTEL VOERTUIG REFERENTIE

   

  GEBRUIKERSCODE VERPLICHTINGEN NEMER

   

  TENAAMSTELLINGBLOKKADE INGEVAL KVK

   

  TOESTEMMINGS CODES BEDRYF

   

  BEVOEGDHEIDCODE BEDRYF BY VRTG VERPL

   

  STARTDATUM BEVOEGDHEID BY VRTG VERPL

  TELEFOONNUMMER

  TELEFOONNUMMER BEDRYF

   

  TELEFOONNUMMER IMPORTEUR

   

  TELEFOONNUMMER VERPLICHTINGENNEMER

 • 4°. Rechtspersoonsstatus.

  STATUS RECHTSPERSOON

  SOORT VOERTUIG VERPLICHTINGEN

   

  STANDAARD VERPLICHTINGEN

   

  VERZAMELSTAATNUMMER BFV (F&C-RDW)

   

  AANTAL VERSTREKKINGEN BETAALD

   

  BETALINGSFREQUENTIE KENTEKEN HANDLAAR

   

  STATUS IMPORTEUR

Kentekenreglement, artikel 7, tweede lid, onderdeel c:

gegevens waarvan de verstrekking het risico van handelen in strijd met een wettelijk voorschrift met zich brengt waaronder in elk geval worden verstaan gegevens omtrent:

 • 1°. identificatie en registratie van een voertuig;

  REGISTRATIECODES

  AANTAL KENTEKENBEWIJS DUPLICATEN

   

  DUPLICAATCODE KENTEKENBEWYS

   

  AANTAL KENTEKENPLAAT DUPLICATEN

   

  KENTEKEN CODES

   

  MELDCODE VOERTUIG

   

  TRANSACTIECODE BEDRYFSVOORRAAD

   

  TRANSACTIECODE STATUS VOERTUIG

   

  TRANSACTIECODE

   

  VOERTUIGCODE

  IDENTIFICATIE VOERTUIG

  VOERTUIG IDENTIFICATIENUMMER EXTRACT

   

  VOERTUIG IDENTIFICATIENUMMER

   

  WORLD MANUFACTURER IDENT CODE

   

  MONTAGEDATUM

 • 2°. diefstal van een voertuig;

  DIEFSTALGEGEVENS

  AANGIFTEDATUM STATUS VOERTUIG TOEVOEGING

   

  AANGIFTEPLAATS STATUS VOERTUIG TOEVOEGING

   

  DIEFSTAL BEGINDATUM

   

  DIEFSTAL EINDDATUM

   

  LANDCODE DIEFSTAL

   

  MELDENDE INSTANTIE BEGIN STATUS

   

  MELDENDE INSTANTIE EINDE STATUS

   

  MODUS OPERANDI CODE

   

  POSTCODE ALFABETISCH DIEFSTAL

   

  POSTCODE ALFABETISCH TERUGVINDEN

   

  POSTCODE NUMERIEK DIEFSTAL

   

  POSTCODE NUMERIEK TERUGVINDEN

   

  SOORT MELDENDE INSTANTIE BEGIN STATUS

   

  SOORT MELDENDE INSTANTIE EIND STATUS

   

  TERUGVINDDATUM

   

  SCHADEFOTO AANWEZIG INDICATOR

 • 3°. aansprakelijkheden met betrekking tot het voertuig;

  ERKEND BEDRIJF

  BEDRYFSNUMMER

   

  BEDRYFSNUMMER HANDELAAR

   

  BEDRYFSNUMMER HOOFDVESTIGING

   

  BEDRYFSNUMMER BY KENTEKEN

   

  BEDRYFSNUMMER VOLMACHT

   

  BEDRYFSNUMMER VOORRAAD

   

  BEDRYFNUMMER VOERTUIGVERPLICHTING

  VERZEKERING

  DEKKINGSVOLGNUMMER

   

  DEKKINGSVOLGNUMMER HANDELAARSKENTEKEN

   

  EINDDATUM VERZEKERING

   

  GEVOLMACHTIGDECODE DEKKING

   

  GEVOLMACHTIGDE CODE DEKKING HANDELAARSKENT

   

  POLISNUMMER

   

  POLISNUMMER HANDELAARSKENTEKEN

   

  VERZEKERINGSMAATSCHAPPY CODE DEKKING

   

  VERZ MY CODE DEKKING HANDELAARSKENTEKEN

   

  VERZEKERINGSMAATSCHAPPYCODE

   

  VESTIGINGSDATUM INGESCHREVEN KVK

   

  WAM-MUTATIEDATUM VOERTUIGKENTEKEN

   

  ONTVANGSTDATUM VERZEKERINGSMUTATIE

   

  ONTVANGSTDATUM VERZEKERING HANDELAARSKENT

  TRANSACTIECODES

  BKR-GEBRUIK INDICATOR

   

  GEOGRAFISCH ZOEKARGUMENT

   

  LOCATIEREGEL

   

  LOCATIE FORMULIER AANSPRAKELYKHEID

   

  LOCATIE FORMULIER STATUS BEGIN

   

  LOCATIE FORMULIER STATUS EINDE

   

  LOCATIEREGEL VAN ADRES

   

  LOCATIEREGEL MET DIAKRITISCHE TEKENS

   

  OPMERKING AFHANDELING AFWYKING

   

  OPNAMEDATUM AFWYKEND ADRES

   

  REDEN AANVRAAG INFOVERSTREKKING

   

  REDEN AFWYKEND ADRES

   

  REDEN MUTATIE ADRES

   

  REEKS INDICATIE

   

  REFERENTIENUMMER AANVRAGER INFOVERSTR

   

  TYDSTEMPEL

   

  UID LAATSTE MUTATIE

 • 4°. kentekenbewijsstatus

  ONGELDIG KENTEKENBEWIJS WEGENS:

   

  – SCHORSING

  DEELGEGEVEN UIT STATUS IVM VRTG

  – BUITEN REGISTRATIE

  DEELGEGEVEN UIT STATUS IVM VRTG

  – TOTAL LOSS

  DEELGEGEVEN UIT STATUS IVM VRTG

  – DIEFSTAL

  DEELGEGEVEN UIT STATUS IVM VRTG

  – VERVANGEND KENTEKEN

  DEELGEGEVEN UIT STATUS IVM VRTG

 • 5°. voertuigstatus.

  STATUS VOERTUIG

  STATUS IVM VOERTUIG

   

  STATUS VOERTUIG BEGINDATUM

   

  STATUS VOERTUIG BEGINTYD

   

  STATUS VOERTUIG EINDDATUM

   

  STATUS VOERTUIGKERN

   

  STATUS VOERTUIG TEKST

   

  STATUS BESCHRYVING

   

  REFERENTIE MELDENDE INSTANTIE BY BEGIN STATUS

   

  TELEFOONNUMMER STATUS VOERTUIG

   

  REDEN CODE STATUS VOERTUIG TOEVOEGING

   

  HUISNUMMER STATUS VOERTUIG

   

  HUISNUMMER TOEVOEGING STATUS VOERTUIG

   

  POSTCODE STATUS VOERTUIG

   

  DEMONTAGE DATUM

   

  AUTORISATIE CODE GEBOORTEPLAATS

   

  BEGINDATUM IN ONDERZOEK

   

  EINDDATUM IN ONDERZOEK

  IN ONDERZOEK

  DEELGEGEVEN UIT STATUS IVM VOERTUIG

  VERMIST

  DEELGEGEVEN UIT STATUS IVM VOERTUIG

  KILOMETERSTAND BIJ KEURING

  KILOMETERSTAND BIJ KEURING

Naar boven