Besluit houdende vaststelling Veiligheidsmanagementsysteem Defensie

Geldend van 29-01-2009 t/m heden

Besluit houdende vaststelling Veiligheidsmanagementsysteem Defensie

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

Als Veiligheidsmanagementsysteem Defensie wordt vastgesteld het geheel van procedures en afspraken op het gebied van het veiligheidsmanagement, zoals beschreven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende vaststelling Veiligheidsmanagementsysteem Defensie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage ligt bij de Directie Voorlichting en communicatie bij de afdeling publieksvoorlichting, Binckhorstlaan 135 in Den Haag. Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Ministeriële Publicatieserie worden geplaatst.

Den Haag, 6 januari 2009

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.G. de Vries

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de Directie Voorlichting en communicatie te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina