Regeling aanpassing Wuv-grondslagen en bedragen Indonesië per 1 januari 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-01-2011.]
[Regeling vervallen per 17-07-2014 met terugwerkende kracht tot en met 20-12-2012.]
Geldend van 29-01-2009 t/m 19-12-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2009, nr. OHW-U-2905610, houdende aanpassing per 1 januari 2009 van de Wuv-grondslagen en bedragen Indonesië

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 18, zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-07-2014]

  • 2 [Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 2

[Vervallen per 17-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina