Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WTZi (derde wijziging)

Geldend van 22-04-2009 t/m heden

Besluit van 28 november 2008, houdende derde wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 augustus 2008, kenmerk MC-U-2868207;

Gelet op de artikelen 1, tweede en derde lid,5, eerste en tweede lid, 6 en 7, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen;

De Raad van State gehoord (advies van 16 oktober 2008, nummer W13.08.0372/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 2008, kenmerk DWJZ/SWW-2889627;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit afgegeven toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen voor:

  • a. het verlenen van ondersteunende begeleiding wordt gelijkgesteld met een toelating voor het verlenen van begeleiding als bedoeld in nummer 19 van artikel 1.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi;

  • b. activerende begeleiding of ondersteunende en activerende begeleiding wordt gelijkgesteld met een toelating voor het verlenen van behandeling en begeleiding als bedoeld in de nummers 14 en 19 van artikel 1.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 november 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. Bussemaker

Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina