Besluit rente geconsigneerde gelden 2009

Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Besluit rente geconsigneerde gelden 2009

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 9 van de Wet op de consignatie van gelden, Wet van 27 augustus 1980 (Stbl. 473).

Besluit:

  • I. de rente, bedoeld in artikel 9, tweede lid en artikel 13 van genoemde Wet voor het jaar 2009 vast te stellen op 1,06% per jaar.

  • II. Het hierna volgende te doen opnemen in een van de Nederlandse Staatscouranten, verschijnende in de maand januari 2009.

Rente van geconsigneerde gelden.

De Minister van Financiën brengt ter algemene kennis dat hij de rente, welke als gevolg van artikel 9 en artikel 13 van de Wet van 27 augustus 1980 (Stbl. 473), betaald wordt bij uitkering van de in artikel 9, eerste lid bedoelde geconsigneerde geldsommen voor het jaar 2009 heeft vastgesteld op 1,06% per jaar.

De

Minister

van Financiën,
voor de minister:
de

Directeur

Financieel-Economische Zaken,

J.A.P. Mens

Terug naar begin van de pagina