Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein onderwijs vanaf 1992 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Geldend van 23-01-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein onderwijs vanaf 1992 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 4 december 2008, nr. bca-2008.05120/2);

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2008

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

secretaris-generaal

,

K. van der Steenhoven

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina