Verordening op het beroepsprofiel AA

[Regeling vervallen per 18-03-2010 met terugwerkende kracht tot 01-01-2010.]
Geldend van 16-01-2009 t/m 01-01-2010

Verordening op het beroepsprofiel AA

De ledenvergadering van de NOvAA,

Gelet op artikel 53a van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 18-03-2010]

Als het beroepsprofiel, bedoeld in artikel 53a van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten wordt vastgesteld ‘De Accountant-Administratieconsulent “en profil”, versie 2006’.

Artikel 2

[Vervallen per 18-03-2010]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beroepsprofiel AA.

De

ledenvergadering van de NOvAA

Terug naar begin van de pagina